9. rujna 2017

Radno vrijeme župnog ureda od rujna

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

 

Ujutro: 09:00 – 10:00 četvrtak

Popodne: 17:00 – 18:00 srijeda i petak