10. listopada 2017

Sveta Misa navečer ostaje u 19 sati !

Odlukom Župnog pastoralnog vijeća naše Župe, Sveta Misa navečer, bez obzira na promjenu vremena i dalje se slavi u 19 sati!