9. rujna 2018

početak vjeronauka i misa za početak školske godine

U nedjelju 9. rujna na Svetoj Misi u 10.30 sati blagosloviti ćemo učenike, odgojitelje i roditelje za početak nove školske godine.

Vjeronauk za prvopričesnike (3. razred) počinje 2. listopada u 17 sati u velikoj dvorani.

Vjeronauk za krizmanike (8. razred) počinje 11. listopada u 17 sati u velikoj dvorani.

Radionice za najmlađe počinju 6. listopada u 10 sati u maloj dvorani.

Kateheze za odrasle (25 do 50 godina) počinju 3. listopada u 20 sati u velikoj dvorani.

Framaški susreti (14 do 25 godina) počinju 14. rujna u 20.15 sati.