12. prosinac 2020

molitva za blagoslov obitelji

OBRED BLAGOSLOVA OBITELJI I VJERNIKÂ

+

Uvodna napomena: Ovaj je obred sastavljen, da bi ga se dodatno prilagodilo stvarnim prilikama u pojedinim zajednicama vjernika i u pojedinim obiteljima. To znači da će se izabirati, ispuštati i prilagođavati oni dijelovi za koje je to naznačeno. 

+

Kada se obitelj okupi u prostoru koji je pripremljen za blagoslov (tako da, ako je moguće, bude prisutno raspelo, Biblija, svijeća, blagoslovljena voda s grančicom, okićen bor, jaslice), može se otpjevati prikladna pjesma, a nakon nje predvoditelj slavlja i svi nazočni učine znamen križa: 

P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
O. Amen.
P. Mir kući ovoj i svima koji prebivaju u njoj.
O. I s duhom tvojim.

Tada predvoditelj slavlja kratko uvede u slavlje ovim ili sličnim riječima: 

Predragi! U radosti Božićnih blagdana slavimo dolazak Isusa Krista među nas. Po njemu nam je Bog u obličju čovjeka objavio svoju sliku i sebe darovao, da bismo vidjeli značenje svoga života, bili učvršćeni u svome pozivu i ljubili svoje bližnje. 

Na početku se skrušimo, oprostimo jedni drugima i zamolimo oproštenje od milosrdnoga Boga, kako bismo živjeli u ljepoti radosti i slobode na koju smo po vjeri pozvani. 

Nakon, uvodnih riječi, mogu uslijediti navedeni zazivi. 

P. Gospodine, koji si došao da bismo po vjeri u tebe imali pristup Ocu, smiluj se! O. Gospodine, smiluj se! 

P. Kriste, koji si se objavio na zemlji, da bismo po vjeri u tebe postali djeca nebeskoga Oca, smiluj se! O. Kriste, smiluj se! 

P. Gospodine, koji si se utjelovio da bismo tvojom milošću po vjeri i djelotvornom ljubavlju bili dionici spasenja, smiluj se! O. Gospodine, smiluj se! 

P. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni. O. Amen. 

Ako se ne mole zazivi, odmah slijedi molitva:
P. Pomolimo se.
Gospodine, zahvaljujemo ti za dar tvoje dobrote,
za tvoga Sina koji se utjelovio, da bi boravio s nama i očitovao nam tvoju ljubav. 

Otvori nam srce za svoju Riječ;
prosvijetli nas istinom i učvršćuj na putu spasenja. Po Kristu Gospodinu našemu. O. Amen. 

Čita se jedno ili dva od sljedećih čitanja.

1. Ef 4, 1-6: 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima 

Braćo! Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! Riječ Gospodnja. O. Bogu hvala. 

2. Kol 3, 12-15: 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima 

Zaodjenite se dakle, braćo – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu! Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom. Riječ Gospodnja. O. Bogu hvala. 

3. Rim 12, 9-18: 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima 

Braćo! Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost! Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima! Riječ Gospodnja. O. Bogu hvala. 

 

4. Mt 7, 24-28: 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju 

U ono vrijeme reče Isus: “Tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer – utemeljena je na stijeni. Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.” Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. Riječ Gospodnja. O. Slava tebi, Kriste. 

 

Slijedi sveopća molitva s ovdje predloženim nakanama koje se mogu izabrati ili nadopuniti prikladnijima.

Zazive, ako je moguće, čitaju članovi obitelji ili poslužitelji: 

 

P. Svemogućemu Bogu, koji nas primjerom Svete nazaretske obitelji uči da Isusa stavimo u središte našega osobnoga i zajedničkoga življenja, uputimo svoje iskrene molitve, ponavljajući: Prati nas svojom milošću! 

1. Za Crkvu Božju, koju si sazdao i pozvao da u jednu obitelj ujedinjuje sve narode svijeta: vodi je svojim Duhom, kako bi svi mogli u njoj naći Krista Spasitelja, molimo te. O. 

2. Za sve obitelji na svijetu: da im u trenutcima poteškoćā i međusobnih nerazumijevanja ti budeš put do prave radosti i istinske ljubavi, molimo te. O. 

3. Za sve one koji žive sami, bez topline obiteljskoga doma: ti im budi snaga i oslonac u životu, molimo te. O. 

4. Za sve roditelje: da se brinu kako bi njihova djeca mogla rasti u mudrosti ljudskoj i milosti evanđeoskoj, molimo te. O. 

5. Za sve pokojne iz ove obitelji: pridruži ih obitelji svojih svetih i izabranih u nebu, molimo te. O. 

Oče naš.

P. Milosrdni Bože, u tvoje ruke stavljamo svoj život i život ove tvoje zajednice.
Pomozi nam da uvijek tražimo Isusa te tako iz dana u dan postajemo sve svetijom obitelji, po istome Kristu Gospodinu našemu. O. Amen. 

Slijedi Blagoslovna molitva koju predvoditelj moli ispruženih ruku nad članove obitelji: 

Pomolimo se.

Blagoslovi+, Gospodine, Bože svemogući, ovu obitelj
i ovaj njihov obiteljski dom:
da ovdje bude zdravlje, čistoća,
pobjedna krjepost, dobrota i blagost,
potpuno izvršivanje evanđeoskoga zakona
i zahvaljivanje tebi Bogu, Ocu našemu,
i neka tvoj blagoslov ostane uvijek
na svim članovima obitelji,
koje si po vjeri učinio dionicima
Kristove proročke, svećeničke i kraljevske službe,
da bi te naviještali, svjedočili
i trajno ti se nesebično prinosili kao duhovni prinos.
Po istom Kristu Gospodinu našemu. O. Amen. 

 

Dok traje škropljenje, može se pjevati prikladna (božićna) pjesma.

Obred se završi na sljedeći način:
P. Gospodin s vama. O. I s duhom tvojim.
P. Neka vas Bog ispuni svakom radošću i nadom u vjeri. O. Amen. P. Neka se Kristov mir nastani u vašim srcima. O. Amen. 

P. Neka Duh Sveti u vas ulije svoje darove. O. Amen. 

P. U radosti kršćanske vjere naviještajmo ljepotu njegova dolaska i prisutnosti. Blagoslivljamo Gospodina svojim životom. O. Bogu hvala. 

Na kraju se otpjeva jedna ili više kitica prikladne (božićne) pjesme.