9. rujan 2021

početak vjeronauka i misa za početak školske godine

U nedjelju 5. rujna na Svetoj Misi u 10.30 sati blagosloviti ćemo učenike, odgojitelje i roditelje za početak nove školske godine.

Vjeronauk za prvopričesnike (3. razred) počinje 5. listopada u 17 sati u velikoj dvorani.

Vjeronauk za krizmanike (8. razred) počinje 10. listopada u 18 sati u velikoj dvorani.

 

Kateheze za odrasle (20 do 60 godina) počinju 6. listopada u 20 sati u velikoj dvorani.

Pristupnice za prvopričesnike i krizmanike koji se upisuju nalaze se u dnu naše crkve i potrebno ih je podići i ispunjene donesti na prvi sat vjeronauka.