9. rujan 2021

datumi početka vjeronauka

Vjeronauk za novu generaciju krizmanika počinje 10. listopada, u nedjelju, u 18 sati.

Vjeronauk za novu generaciju prvopričesnika počinje 5. listopada, u utorak, u 17 sati.