9. rujan 2022

ŽUPNE OBAVIJESTI – 25. NKG

Ovaj tjedan u Crkvi slavimo prema katoličkom kalendaru:
Utorak: Sv. Andrija Kim Taegon i dr., korejski mučenici
Srijeda: Sv. Matej, apostol i evanđelist
Petak: Sv. Pio iz Pietrelcine, franjevac
Subota: Litrugija kvatri

Upisnice za župnu katehezu za djecu za prvu pričest i krizmu možete uzeti sa stola na dnu crkve. Ispunjenje upisnice donesite što prije i ubacite ih u kutiju na stolu na dnu crkve.

Kateheze za prvopričesnike počinju u utorak 11. listopada u 17 sati u velikoj dvorani.

Kateheze za krizmanike počinju u nedjelju 9. listopada u 18 sati u velikoj dvorani.

Uplate za kumstva fra Ilije mogu se izvršiti na novootvoreni provincijski podračun za misije s naznakom tko je uplatio i koju vrstu kumstva pomaže. Broj računa imate na oglasnoj ploči i na našoj internetskoj stranici.

U srijedu je blagdan sv. Mateja. Posebno se slavi u susjednoj župi u Viškovu.

U subotu, 24. rujna, u 18 sati je u velikoj dvorani samostana oproštajna večera fra Tomislava i fra Samuela, a zahvalno misno slavlje je u nedjelju, 25. rujna, u 10,30 sati. Tko još želi doprinijeti za poklon, može se javiti župnoj suradnici Maji Lacković.