9. rujan 2022

ŽUPNE OBAVIJESTI – 26. NKG

Ovaj tjedan u Crkvi slavimo prema katoličkom kalendaru:
Utorak: Sv. Vinko Paulski
Četvrtak: Sv. Mihael, Gabriel i Rafael
Petak: Sv. Jeronim
Subota: Sv. Terezija od Djeteta Isusa

Upisnice za župnu katehezu za djecu za prvu pričest i krizmu možete uzeti sa stola na dnu crkve. Ispunjenje upisnice donesite što prije i ubacite ih u kutiju na stolu na dnu crkve.

Kateheze za prvopričesnike počinju u utorak 11. listopada u 17 sati u velikoj dvorani.

Kateheze za krizmanike počinju u nedjelju 9. listopada u 18 sati u velikoj dvorani.

Kateheze za odrasle počinju u srijedu 12. listopada u 20 sati u velikoj dvorani.

Uplate za kumstva fra Ilije mogu se izvršiti na novootvoreni provincijski podračun za misije s naznakom tko je uplatio i koju vrstu kumstva pomaže. Broj računa imate na oglasnoj ploči i na našoj internetskoj stranici.

Od 26. do 29. rujna su u Rijeci Dani službenice Božje Majke Marije Kurcifiske Kozulić. U utorak, 26. rujna, je znanstveni skup u Nadbiskupskom domu, a u četvrtak, 29. rujna, u 18 sati u katedrali sveta misa koju predvodi nadbiskup koadjutor.mons. Mate Uzinić.

U petak, 30. rujna, blagdan je sv. Jeronima i dan Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri. Preporučamo sve članove Provincije i čitavu Provinciju u molitve.

U subotu, 1. listopada, u 10,30 sati u katedrali sv. Vida u Rijeci nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić zaredit će za đakone bogoslove Nikolu Luketića i Antonija Vučkovića. Preporučamo ređenike u molitve.