10. listopad 2022

ŽUPNE OBAVIJESTI – 27. NKG

Ovaj tjedan u Crkvi slavimo prema katoličkom kalendaru:
Utorak: Sv. Franjo Asiški, utemeljitelj triju redova
Petak: Bl. Djevica Marija od Krunice

Upisnice za župnu katehezu za djecu za prvu pričest i krizmu možete uzeti sa stola na dnu crkve. Ispunjenje upisnice donesite što prije i ubacite ih u kutiju na stolu na dnu crkve.

Kateheze za prvopričesnike počinju u utorak 11. listopada u 17 sati u velikoj dvorani.

Kateheze za krizmanike počinju u nedjelju 9. listopada u 18 sati u velikoj dvorani.

Kateheze za odrasle počinju u srijedu 12. listopada u 20 sati u velikoj dvorani.

Uplate za kumstva fra Ilije mogu se izvršiti na novootvoreni provincijski podračun za misije s naznakom tko je uplatio i koju vrstu kumstva pomaže. Broj računa imate na oglasnoj ploči i na našoj internetskoj stranici.

U ponedjeljak nakon večernje svete mise je Obred preminuća svetoga našeg Oca Franje.

U utorak je svetkovina svetoga našeg Oca Franje. Sveta misa je u 19 sati.

U tijeku su listopadske pobožnosti. Prije večernje svete mise molimo krunicu i litanje Blažene Djevice Marije.

Preporačamo katolički tisak: MAK, Marija, Ladonja, Kvarnerski vez, Živo vrelo i Glas Koncila. U novom broju Glas Koncila možete pročitati je li Državni zavod za statistiku zaboravio 157 tisuća katolika.