10. listopad 2022

ŽUPNE OBAVIJESTI – 29. NKG

Ovaj tjedan u Crkvi slavimo prema katoličkom kalendaru:
Ponedjeljak: Sv. Ignacije Antiohijski, biskup i mučenik
Utorak: Sv. Luka, evanđelist
Srijeda: Sv. Petar Alkantarski, franjevac i svećenik
Subota: Sv. Ivan Pavao II., papa

Kateheze za odrasle su u srijedu u 20 sati u velikoj dvorani.

Podsjećamo na uplate za kumstva u Africi.

U tijeku su listopadske pobožnosti. Prije večernje svete mise molimo krunicu i litanje Blažene Djevice Marije.

Zahvaljujemo svima koji su se odazvali na poziv za branje maslina kao i svima koji su molili da sve prođe dobro. Ubrali smo 381 kilogram maslina i dobili 46 litara ulja.

Sljedeća nedjelja je Misijska nedjelja kad molimo i darujemo novčani prilog za potrebe misija i misionara. Budimo velikodušni u daru za braću i sestre u siromašnim zemljama jer njima svaki dar život znači.

Stigli su kalendari za 2023. godinu. Možete ih nabaviti na polici na dnu crkve. Cijena za dvanestolisni kalendar je 15 kuna, a za jednolisni kalendar tri kune.

Preporučamo katolički tisak: MAK, Ladonja, Živo vrelo i Glas Koncila.