11. studeni 2022

BLAGOSLOV OBITELJI

BLAGOSLOV OBITELJI – 2022.

Radnim danom od 8,30 do 18 sati, nedjeljom od 12 do 18,30 sati.

NEDJELJA (27.11.)
G. Carabino – parni
A. K. Rika – neparni

PONEDJELJAK (28.11.)
A. Mandića
Čavalsko

UTORAK (29.11.)
G. Carabino – neparni

SRIJEDA (30.11.)
Maria Genarria
Škrobotovac, Bartolovo, Zametskoga korena

ČETVRTAK (1.12.)
A. K. Rika – parni

PETAK (2.12.)
A. R. Španca

SUBOTA (3.12.)
Karasova
A. Barca

NEDJELJA (4.12.)
Simonettieva

PONEDJELJAK (5.12.)
F. Čandeka
Ivekovićeva – parni
Udatnoga

UTORAK (6.12.)
Kršinićeva do 22
Kršinićeva 24 – 30

SRIJEDA (7.12.)
Medovićeva neparni 1 – 7
Ivekovićeva – neparni

ČETVRTAK (8.12.)
Medovićeva parni
Medovićeva neparni 9 – 15
Meštrovićeva neparni 5 – 11

PETAK (9.12.)
Medovićeva – neparni 17-37

SUBOTA (10.12.)
Meštrovićeva parni 8 – 22
Meštrovićeva parni 24 – 38
Venuccieve stube