Župne zajednice i kateheza

ŽUPNI URED SV. NIKOLE TAVELIĆA
IVEKOVIĆEVA 8, 51000 RIJEKA
IBAN: HR8923400091100117725
OIB: 71116251083

Franjevački svjetovni red – OFS

Sastaje se svake prve subote u mjesecu u 16 sati. Broji 90 članova od kojih je 30 aktivno.

Kateheze za odrasle

Srijedom u 20 sati.

Župni zbor

Sastaje se svakog utorka nnakon večernje svete mise. Animira veća liturgijska slavlja i nedjeljnu svetu misu u 10.30 sati.